Marca “Cerbul de Aur” nu mai apartine TVR ci… Antena 1

  Prim?ria Bra?ov a descoperit c? TVR nu mai are dreptul asupra m?rcii „Cerbul de Aur”. La OSIM, aceasta este înregistrat? din 2002 ca proprietate a societ??ii Intact, care de?ine posturile de televiziune Antena 1, Antena 3 ?i Euforia TV.

  De mai bine de dou? luni conducerea Prim?riei Bra?ov a demarat în secret o cercetare privind Festivalul „Cerbul de Aur”, c?utând documente care s? ateste faptul c? festivalul este legat de Bra?ov, mai ales pentru a stopa ideile care au ap?rut înc? de acum doi ani, potrivit c?rora „Cerbul de Aur” ar trebui mutat ori la Bucure?ti, ori în alt ora? din ?ar?.

  În urma verific?rilor în arhive s-a descoperit c? ini?ial, în 1968, acest eveniment se numea „Festivalul Interna?ional de Muzic? U?oar? Bra?ov, România”, în cadrul c?ruia se acordau trofeele Cerbul de Aur, pentru ocupantul primului loc, Cerbul de Argint, pentru ocupantul locului al doilea ?i Cerbul de Bronz pentru cel care câ?tiga locul al treilea. În 1968, de?i se afla abia la început, evenimentul muzical organizat de România a fost supranumit „Festivalul din est care arat? ca în vest!”.

  Cercet?rile ulterioare s-au extins la OSIM, Oficiul de Stat pentru Înregistrarea M?rcilor, unde s-a descoperit c? TVR nu mai de?ine marca „Cerbul de Aur”. Marca a fost înregistrat? ini?ial de TVR, în 1992, odat? cu reluarea festivalului.

  Televiziunea public? a pierdut îns? ulterior drepturile asupra m?rcii, se pare, din cauza del?s?rii unor func?ionari, care au uitat c? mai trebuie pl?tit? ?i o tax? pentru a r?mâne proprietarul ei. Profitând de ocazie, grupul de pres? Intact, cel care de?ine posturile TV Antena 1, Antena 3 ?i Euforia, a cump?rat acea marc?, pl?tind rezervarea la OSIM.

  Dup? ce au fost descoperite aceste detalii, primarul Bra?ovului George Scripcaru ?i Raul Fântân?, specialist în proprietatea intelectual? ?i angajat de Prim?ria Bra?ov pe post de consultant în aceast? problem?, au fost luni la Bucure?ti pentru o prim? discu?ie cu cei de la Intact, pentru a vedea dac? s-ar putea organiza în acest an edi?ia a XVI-a a Festivalului „Cerbul de Aur”.

  „Am discutat cu directorul executiv al grupului Intact ?i ?i-a ar?tat interesul în vederea organiz?rii Festivalului, dar înc? nu s-a stabilit cum. Sunt dou? variante. Ori vom organiza împreun? acest festival, co-organizatori, fie vor fi cesionate drepturile de proprietate c?tre Prim?ria Bra?ov. Vom discuta aceste aspecte la urm?toarea întâlnire”, sus?ine primarul George Scripcaru.

  Amos NEWS