Pentru siguranta dumneavoastra…

  Stima?i b?c?uani,
  Atât experien?a poli?i?tilor, cât ?i datele statistice, arat? c?, odat? cu începerea sezonului cald, se înregistreaz? o cre?tere a infrac?ionalit??ii stradale, în special a tâlh?riilor comise prin smulgerea bijuteriilor (l?n?i?oarelor) ?i telefoanelor mobile. Aceste bunuri devin principala ?int? a tâlharilor deoarece constituie obiecte relativ u?or de sustras ?i de valorificat, iar persoanele care le poart? sunt cu prec?dere femei ?i copii (reprezentan?i ai unor categorii cu risc sporit de victimizare).
  Respectând dreptul fiec?rui individ la libertate, sub toate aspectele sale, ?i asigurându-v? c? poli?ia face eforturi pentru ?inerea sub control a acestui gen de infrac?iuni, consider?m c? este de datoria noastr? s? v? inform?m asupra eventualelor pericole la care v? pute?i expune neglijând unele m?suri simple de autoprotec?ie:
  • Înainte de a ie?i din cas?, lua?i în calcul faptul c? siguran?a dumneavoastr? poate depinde ?i de alegerile în materie de vestimenta?ie ?i accesorii pe care le-a?i f?cut în ziua respectiv?!
  • Evita?i s? v? expune?i inutil copiii unor pericole, acceptând ca ei s? poarte asupra lor la ?coal? sau pe strad? bunuri cu valoare mare (telefoane mobile, bijuterii).
  „Un om informat poate fi un om salvat!”

  Biroul de Presa

  1 COMENTARIU

  1. “siguran?a dumneavoastr? poate depinde ?i de alegerile în materie de vestimenta?ie ?i accesorii pe care le-a?i f?cut în ziua respectiv?!”

   Adic?telea gaborul a devenit ?i … consultant vestimentar. Am tr?it s? o v?d ?i pe asta!

   Mili?ienii sunt foarte buni la 2 lucruri:
   1. a da sfaturi
   2. a da din umeri a neputin?? când te prezin?i la ei cu vreo problem?