Basescu arata pisica

  0
  27

  Numind un membru PSD in fruntea SRI, Basescu arata pisica liberalilor: nu va cumintiti? Iaca, am inlocuitori pentru voi.

  “În temeiul art. 65 lit. h din Constitu?ia României, Pre?edintele României, Traian B?sescu, a transmis ast?zi, 25 septembrie, pre?edin?ilor celor dou? Camere ale Parlamentului propunerile pentru func?ia de director al Serviciului Român de Informa?ii ?i al Serviciului de Informa?ii Externe.
  Pre?edintele Traian Basescu a dorit ca postul de director al SRI s? revin? unui reprezentant al opozi?iei. În acest sens, dup? consult?ri cu principalul partid de opozi?ie, PSD, ?i pe baza propunerii acestui partid, pre?edintele B?sescu l-a nominalizat în func?ia de director SRI pe domnul George Cristian Maior.

  În func?ia de director al SIE, pre?edintele Traian Basescu l-a propus pe domnul Claudiu S?ftoiu”.


  George-Cristian Maior
  s-a n?scut în 16 noiembrie 1967 în Cluj Napoca. Este pre?edintele Comisiei pentru ap?rare, ordine public? ?i siguran?? na?ional? a Senatului, membru în Comisia pentru drepturile omului, culte ?i minorit??i ?i al Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat.

  A absolvit, în 1991, Facultatea de Drept a Universit??ii BABE?-BOLYAI din Cluj, dar ?i Universitatea George Washington, în 1992, cu specializarea Drept Interna?ional ?i Comparat.

  Maior a fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, începând cu 1992, ?i îns?rcinat cu afaceri în Irlanda, în perioada 1997-1999. Din decembrie 2000, a fost numit secretar de stat ?i ?ef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantic? ?i Politic? de Ap?rare din Ministerul Ap?r?rii Na?ionale.

  Claudiu S?ftoiu
  de?ine, în prezent, func?ia de consilier preziden?ial pe probleme de politic? intern?. S-a n?scut pe data de 11 octombrie 1968, la Foc?ani, ?i este c?s?torit cu purt?torul de cuvânt al Administra?iei preziden?iale, Adriana S?ftoiu.

  A absolvit, în 1994, sec?ia Român? – Francez? a Facult??ii de Litere din Bucure?ti. Ulterior, a urmat numeroase cursuri postuniversitare, la universit??i de prestigiu precum Harvard, ?coala Postuniversitar? a For?elor Navele SUA sau Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall.

  Cariera de ziarist ?i-a început-o la Radio Pro-FM, în 1994. De-a lungul timpului, a fost ziarist, comentator politic ?i a de?inut func?ii de conducere în redac?ii precum PRIVIREA, EVENIMENTUL ZILEI sau RADIO TOTAL.