Revista FINANCIARUL a contestat în instanţă impozitul forfetar

  0
  29

  Revista economică FINANCIARUL, prin intermediul societăţii-editor FINANCIARUL SRL Iaşi, a chemat în judecată Guvernul României şi a solicitat instanţei (Curtea de Apel Iaşi) să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea articolelor 32(2) şi 40 din OUG nr.34 din 11/04/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale („impozitul forfetar”)
  Totodată, FINANCIARUL a solicitat şi Instituţiei Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională din România cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor menţionate din OUG 34/2009.

  Demersul juridic menţionat este susţinut prin următoarele argumente:

  1. Ordonanţa care instituie impozitul forfetar este în contradicţie cu prevederile Codului Fiscal

  Astfel, art 40 din OUG nr 34/ 2009 stabileşte că „Prevederile art 32-34 intră în vigoare la data de 1 mai 2009”

  în timp ce

  art 4 din Legea nr 571/ 2003 privind Codul Fiscal stabileşte la alin 1 că „Prezentul cod (fiscal – n.r.) se modifică şi se completează numai prin lege, promovată de regulă cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia ”, iar la alin 2 că „orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege”.

  „Această decizie a Guvernului României, de a legifera intrarea în vigoare a unor norme fiscale în termen de 16 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, încalcă în mod indubitabil prevederile Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal şi aduce atingere principiului conform căruia sarcina fiscală a contribuabililor trebuie sa fie stabilă şi predictibilă, astfel incât aceştia sa fie în măsură să adopte decizii manageriale corecte pe parcursul unui an fiscal”, explică Liviu Vatavu, consilier juridic FINANCIARUL.

  2. OUG nr 34/2009 încalcă prevederile Constituţiei României

  Astfel, art 32 (3) din OUG nr.34/ 2009 stabileşte că „pentru aplicarea prevederilor alin (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele(…)”

  în timp ce

  Art 15 (2) din Constituţia României stabileşte că „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”
  iar
  Art 139 din Constituţia României arată că: „Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”.

  „Deşi OUG nr.34/2009 intră în vigoare la data de 01 mai 2009, art 32(3) din acest normativ stabileşte grile de impozitare în funcţie de veniturile pe care contribuabilii le-au avut la data de 31 dec 2008.
  Practic ordonanţa de urgenţă stabileşte impozitul datorat de un contribuabil în funcţie de situaţia sa financiară existentă la data de 31 decembrie 2008, ceea ce înseamnă că actul normativ se aplică retroactiv. Acest fapt încalcă legea fundamentală a statului”, a concluzionat consilierul juridic Liviu Vatavu.

  Dan SCARLAT, Redactor Şef

  Revista Financiarul este editata la Iasi si acopera Regiunea Nord Est, neavand nici o legatura cu cotidianul Financiarul, editat de Trustul Intact.