“La Calinescu” – bijuterii, restaurant, veterinar

  0
  18

  lacalinescuSC FLORIN CĂLINESCU MEDIA COMPANY IMPEX SRL, firma actorului Floriiiiiiiin Calineeeeescuuuuu (scuzati onomatopeea) a depus la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) solicitarea de inregistrare a marcii “La Calinescu” pentru clasele 14; 29; 30; 31; 32; 33; 41; 43; 44:

  14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste materiale, placate sau nu necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea timpului.

  29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

  30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

  31 Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

  32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.

  33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

  41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

  43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

  44 Servicii medicale;servicii veterinare;servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură.