Când Moldova s-a unit cu Ucraina

0
3

Rămăsesem, datori, la povestea de săptămâna trecută cu Vasile Lupu, despre unirea Moldovei cu Ucraina. Ziceam, atunci, că alianța pe care voievodul moldovean o făcuse cu cazacii zaporojeni avea să fie de folos peste ani.

Timuș, ginerele său, muri apărând Suceava, fiica sa, Ruxandra, fu tăiată de leși la Cetatea Neamțului, dar Gheorghe, fiul lui Hmelnițki și cumnatul Ruxandrei se vrednici de cuceri cu cazacii și pașalele turcești ținutul dintre Nistru și Bug de-i zicea atunci Ucraina. Adică “u craină”, la granița, fiind la granița Rusiei.

Dar, la 1681, Gheorghe Hmelnițki, hatmatul Ucrainei, fu rănit grav. Țara era în fierbere, cazacii se răzvrăteau mereu, era nevoie, zice Nicolae Iorga, de o mâna tare. Nu multă lume se miră când voievodul Moldovei, Gheorghe Duca, fu chemat la Stambul.

Mulți îi și urau călătorie sprâncenată, convinși că sultanul îl cheamă ca să-l mazilească, la plângerea lui Ștefan Vodă, pretendent muntean, căruia îi făgăduise pe fii-sa și nu i-o dăduse.

Dar, la 25 iunie 1681, se hotărî, în loc de maziliere, unirea Ucrainei cu Moldova. După o lună, Duca Vodă ieșea din Constantinopol și se îndrepta spre Ucraina, unde aanunțat cazacii că sultanul nu le cere bir, ci numai ajutor armat în caz de război. În noiembrie, se făcu și nunta dintre fiica lui Duca și Ștefan iar, apoi, cei doi miri plecară spre Nistru, ginerele fiind însărcinat să conducă direct Ucraina.

Unirea, însă, nu ținu mult. În 1683 se petrecu asediul Vienei și turcii cerură trupe de la moldoveni și cazaci, așa cum era înțelegerea. În vreme ce armata moldoveană și cetele de cazaci erau plecate departe de țară, Ștefan Petriceicu, fost domnitor, veni cu ajutor polonez și ocupă Moldova și Ucraina.

Când s-a întors de la asediul Vienei, Vodă Duca, fu așteptat de polonezi și luat prizonier, murind în închisoare după doi ani. Următorul domnitor, Dumitrașcu Cantacuzino, mai păstra titlul de “hatman ai Ucrainei”.

După 1685, de la urcarea pe tron a lui Constantin Cantemir, nu mai fu cazul. Ucraina rămase cazacilor, chiar dacă mulți moldoveni fugiră peste Nistru, în satele și orașele de la Ucraina.