Rolul matematicii în dezvoltarea gândirii critice și abstracte

0
16

Zilele trecute, au apărut voci ale unor părinți îngrijorați cu privire la subiectele abstracte abordate în cadrul Evaluării Naționale, susținând că acestea nu au legătură cu viața și nu sunt relevante pentru viitorul copiilor lor. Prea puțină lume înțelege faptul că matematica nu este doar despre socoteli la magazin sau rezolvarea rapidă a problemelor cotidiene. Ea are un rol fundamental în dezvoltarea gândirii critice și abstracte, pregătind creierul uman să opereze cu concepte complexe și să găsească soluții ingenioase.

Matematica nu este despre simpla socotire a restului la magazin, ci despre dezvoltarea unor abilități de gândire superioare, care sunt esențiale în societatea modernă. Această disciplină ne oferă un cadru logic și riguros pentru a înțelege lumea din jurul nostru și pentru a rezolva probleme complexe. Prin intermediul matematicii, ne antrenăm creierul să gândească abstract, să formuleze și să demonstreze teoreme, să analizeze și să rezolve probleme dificile.

În încercarea de a aduce lecții din viață în școli, am ignorat în ultimele decenii importanța conceptelor abstracte și ne-am concentrat pe aspectele practice și tangibile ale educației. Acest demers a condus, în mod paradoxal, la o scădere semnificativă a nivelului de înțelegere și de competență matematică în rândul elevilor. Analfabetismul funcțional este o realitate dureroasă în societatea contemporană, unde mulți absolvenți nu reușesc să înțeleagă și să aplice corect concepte matematice de bază, limitându-și astfel perspectivele de dezvoltare profesională.

Abstractizarea, deși poate părea inaccesibilă sau dificilă pentru unii, este un instrument esențial în educația noastră. Capacitatea de a gândi abstract ne permite să privim dincolo de lumea tangibilă și să explorăm concepte mai profunde și mai complexe. Ea ne ajută să facem conexiuni între diverse domenii de cunoaștere și să dezvoltăm soluții inovatoare pentru problemele cu care ne confruntăm.

Exemplele concrete și aplicative sunt, desigur, importante în predarea matematicii, deoarece ne permit să înțelegem modul în care conceptele matematice se traduc în situații reale. Cu toate acestea, a subestima importanța conceptelor abstracte și a abilităților de gândire critice ar fi o greșeală majoră. Acestea ne oferă fundația necesară pentru a înțelege și a rezolva probleme complexe, precum cele din știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). De asemenea, ele ne ajută să dezvoltăm abilități de raționament logic, de modelare matematică și de rezolvare a problemelor, care sunt indispensabile în lumea profesională actuală.

În timp ce ne plângem că nu mai suntem în stare să construim un avion, o locomotivă sau măcar un perete drept, ne uităm cu uimire la națiuni precum China, care au păstrat o abordare tradițională a educației. Desigur, nu doar în matematică. Elevii chinezi muncesc enorm în vreme ce părinții de la noi se plâng că elevii au prea multe teme, prea multe ore, prea mult de învățat. Adevărul este că în “România Educată”, este esențial să redescoperim importanța matematicii și a gândirii critice în educație și să oferim elevilor noștri instrumentele necesare pentru a deveni cetățeni competenți într-o lume complexă și în continuă schimbare.

Matematica are un rol vital în dezvoltarea gândirii critice și abstracte. Această disciplină ne ajută să formăm abilități de raționament logic, de rezolvare a problemelor și de modelare matematică, care sunt cruciale în lumea modernă. Subestimarea importanței conceptelor abstracte și a abilităților de gândire critice ar putea avea consecințe grave în educația viitoare.